Tạo web bán hàng blogspot/blogger nhanh chóng trong 5 phút với theme Blashop

Để tạo một website bán hàng với chi phí thấp nhất là điều mà seller nào cũng quan tâm. Nhưng các bạn thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo website, quản lý web cũng như mất rất nhiều tiền cho việc vận hành mà đôi khi còn không được như ý muốn.  Website […]

R-shop: Issue with custom domain without https

To make sure every visitors to your online shop is protected with https, I make your website running below HTTP Secure (https). So if your website running under https, it occurs an error. To solve it, please follow my instruction below. You can upgrade your custom domain to https. If not, you can follow steps […]

Anext Theme Post Title Format

Someone cannot find the way to make slider post title. Below is tite html of title post. Just add it to Slide post title. <p><a href=”#”><span>Build Perfect Life With</span><span>Anext Products</span></a></p><p><a href=”#”>Find More</a></p>

Anext Blogger Theme: New Version and New Fixes

Hello everyone. Anext Theme have gotten new fixes and new versions. Right now you can download new updates of Anext Theme. It includes three themes: Anext Normal Version With Fixes. Anext Effect Version. Anext Construction. By using your Themeforest Purchase Code, you can download Anext Theme with new lifetime updates. Download Update Now We hope […]

Anext Blogger Theme : Change theme color.

This instruction will help you to change all color theme. By place code below to before </head> tag in template editing HTML mode , you can change all color of Anext theme. <style> .main_prd .linep .lcell p:last-child a:first-child,  .mysection.section2 .widget:nth-child(2n) .widget-content .vbutton a { .main_prd .linep .lcell p:last-child a:first-child   { border:2px solid #fdba05; } .ul.main_nav […]